Vrouwenzang Katwijk


Na de prachtige zangavond op 7 oktober 2022, hopen we de volgende zangavond op DV 6 oktober 2023 te houden.

SAVE THE DATE-SAVE THE DATE-SAVE THE DATE

Ons doel is ook dan om samen met zoveel mogelijk vrouwen te zingen in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee. Wij hopen dat u 6 oktober 2023 alvast met potlood in uw agenda schrijft en zoveel mogelijk vrouwen motiveert om een ticket te kopen zodra de mogelijkheid daartoe komt (wij zullen iedereen die er was eerst met een nieuwsbrief informeren). 

 

De Vrouwenzang


Woord & Daad Project Waterpricing


Samen profiteren van de rivier

Water is alles. Voor een gezin, om te wassen en koken. Maar ook voor boeren die hun akkers moeten bewateren. Op veel plekken in de wereld is er grote delen van het jaar te weinig en soms te veel water. Bijvoorbeeld langs de Awash rivier in Ethiopië. Deze 1250 kilometer lange rivier is een levensader voor een groot gebied. Door slecht beheer droogt de rivier uit en raakt deze vervuild.

Woord en Daad werkt met zes andere partijen aan goed waterbeheer in het stroomgebied van de rivier. Hierbij staan drie pijlers centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en watergebruik. Zo krijgen en behouden ook de meest kwetsbare mensen langs de rivier toegang tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

Projectaanpak

Opvang en hergebruik: Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie: Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning voor irrigatiemethoden.

Slimme monitoring: Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing: Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

Ondersteuning bij opstellen investeringsplan en aanvragen lening: Boeren krijgen ondersteuning bij het opstellen van een business plan (wat nodig is voor een lening), de aanvraag van leningen (individueel of als groep), agrarische training en verbeterde toegang tot productiemiddelen.

Verbeteren van waardeketens: De uitdagingen en beperkingen in het productieproces zijn in kaart gebracht om ondersteuning te bieden hierop.

Waterakkoord: We zoeken samenwerking met alle betrokken partijen om waterbeheer op zowel regionaal als federaal niveau te bevorderen.

Bekijk hier het project op de interactieve kaart

Samenwerking

Woord en Daad werkt in het project samen met zes partijen. Er zijn zowel bedrijven als overheidspartijen betrokken om het project tot een werkend geheel te maken. Twee Ethiopische overheidsinstanties, Awash Basin Authority (AwBA) en OMEB, die ondersteund worden in het heffen van belasting en het waterbeheer. Twee bedrijven (Eijkelkamp en VNGI) die door innovatieve techniek het invoeren van een belastingstelsel en het monitoren van watergebruik mogelijk maken. En de Dutch Water Autorities als kennispartner op het gebied van waterbeheer. Woord en Daad stuurt WaterPricing aan.

Daarbij is ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken intensief betrokken bij dit project. Zij verdriedubbelt elke euro die in het project wordt ingelegd.

De avond vindt plaats met medewerking van o.m:


Contact


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief van de vrouwenzang. Mocht je vragen hebben of wil je jouw talenten inzetten voor de vrouwenzang. Laat het ons weten. Je bent van harte welkom.