Vrouwenzang Katwijk


Na de prachtige zangavond op 7 oktober 2022, hopen we de volgende zangavond op DV 6 oktober 2023 te houden.

SAVE THE DATE-SAVE THE DATE-SAVE THE DATE

Ons doel is ook dan om samen met zoveel mogelijk vrouwen te zingen in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee. Wij hopen dat u 6 oktober 2023 alvast met potlood in uw agenda schrijft en zoveel mogelijk vrouwen motiveert om een ticket te kopen zodra de mogelijkheid daartoe komt (wij zullen iedereen die er was eerst met een nieuwsbrief informeren). 

 

De Vrouwenzang


Woord & Daad Project de Awashrivier


Vlakbij Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, ontspringt de 1250 kilometer lange
Awash River. De rivier is een levensader voor miljoenen mensen: de mensen van de
Awash River. Ze zijn afhankelijk van deze rivier voor  hun (boeren)bedrijf, hun
huishouden en hun omgeving. Langs deze rivier voltrekt zich een stille ramp. Er wordt steeds meer water afgetapt voor de landbouw en de industrie, waardoor de watervoorraad afneemt. Tegelijk wordt er afval- en rioolwater gedumpt, waardoor de rivier is verworden tot de meest vervuilde rivier van Ethiopië. Door een gebrek aan goed beheer, is een rivier die een enorm gebied zou kunnen voeden aan het vervuilen en opdrogen. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen van de Awash River. Daarom werkt Woord en Daad aan verbeterd waterbeheer rond de rivier.

Woord en Daad werkt met zes andere partijen aan goed waterbeheer in het stroomgebied van de rivier de Awash. Hierbij staan drie pijlers centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en watergebruik. Zo krijgen en behouden ook de meest kwetsbare mensen langs de rivier toegang tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

Woord & Daad met partners zeten in op: opvang & hergebruik van water; efficiënte irrigatie; slimme monitoring en belastingheffing waar door draagkrachtigen betalen voor water en met het beschikbare geld het beheer verbeterd kan worden.

Water is immers alles. Voor een gezin, om te wassen en koken. Maar ook voor boeren die hun akkers moeten bewateren.

Vrouwenzang Katwijk wil voor dit goede doel op muzikale wijze geld inzamelen.


Samen zingen voor de mensen van de Awash!
Klik op deze link voor meer informatie over het Awash project
https://awashbasinplatform.org/

De avond vindt plaats met medewerking van o.m:


Contact


Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief van de vrouwenzang. Mocht je vragen hebben of wil je jouw talenten inzetten voor de vrouwenzang. Laat het ons weten. Je bent van harte welkom.