Terugblik Oktober 2022


Hieronder vind u viermaal maal een terugblik dankzij de Reformatorische Omroep. U kunt genieten van: De rivier, Glorie aan God, Toekomst vol van hoop en: (door jullie zelf extra uitgekozen via facebook) Ik zal er zijn.

De Rivier


Glorie aan God


Toekomst vol van hoop


Ik zal er zijn